Voorlichting

De gemeente Castricum mag zich een heuse en druk bezochte badplaats noemen. Zoals u wellicht weet, gaat er - naast toeristen en inwoners van Castricum - ook veel jeugd naar het strand.

Voorlichting op scholen

Een van de doelen van de Castricumse reddingsbrigade is om er voor te zorgen dat de veiligheid aan het Castricumse strand gewaarborgd is. Wij doen dit aan de hand van preventie. Mocht u een bekende zijn op het Castricumse strand dan heeft u vast wel eens een van onze boten, looppatrouilles of ons strandvoertuig voorbij zien komen. Zo laten wij aan de badgasten zien, dat wij aanwezig zijn, of kunnen er vragen gesteld worden.

Het is belangrijk voor onze jeugd om de gevaren van de zee te kennen. Wij ondervinden dat velen niet weten wat deze gevaren zijn. Wij hebben badgasten uit het water moeten halen wegens sterke stromingen, waarbij ze niet wisten wat ze moesten doen.

Daarom zijn wij een voorlichtingscampagne gestart. Wij bieden de basisscholen in Castricum een ''workshop'' aan van ongeveer een uur. Hierin zullen twee leden van onze reddingsbrigade een presentatie geven over de gevaren van de zee, maar ook leert de leerling wat precies ons werk is en hoe wij dat uitoefenen.

In de workshop: 

  • wordt uitleg gegeven over de gevaren van de zee en over de Castricumse Reddingsbrigade;
  • zal er een aantal boekjes worden verspreid met onderwerpen over het werk van de Reddingsbrigade;
  • zal er uitleg en een demonstratie worden gegeven van reddingsmiddelen die wij mee zullen nemen, zoals; ons strandvoertuig, een reddingsboot, een overlevingspak en ons (internationale) uniform en communicatie-apparatuur.

Naast het bovengenoemde feit dat men niet weet wat te doen in een noodsituatie, hebben wij als vrijwillige reddingsbrigade een preventieve doelstelling. Die bestaat enerzijds uit het geven van actieve voorlichting en anderzijds het opleiden van jongeren tot strandwacht; bekend met de gevaren, oog voor preventie en de mogelijkheid om veilig en met inzicht handelend op te treden mocht dat onverhoopt noodzakelijk zijn. Preventie vanuit de doelgroep werkt het best en daarom zal ook aandacht worden besteed aan het bijwonen van demonstraties en workshops om dit inhoud te geven.

Als extra stimulans mogen (potentiële) jonge redders in dit kader kosteloos kennismaken met de opleidingsmogelijkheden en onder deskundige begeleiding kennismaken met het werk de reddingsbrigade op het strand. 

Informatie

Heeft u belangstelling in een voorlichtingles op uw basisschool of elders? Dan kunt u contact met ons opnemen. De reddingbrigade wil graag uw leerlingen in het kader van haar preventieactie voorbereiden op een strandbezoek en alles wat daar bij komt kijken en de rol die reddingsbrigade hier in de gemeente Castricum in speelt toelichten. U kunt ons direct benaderen via het contactformulier. Graag beantwoorden wij uw eventuele vragen.

Downloads