Jonge Redders (8 tot 13 jaar)

De Castricumse Reddingsbrigade biedt kinderen tussen 8 -13 jaar leuke, leerzame en vooral uitdagende reddingsopleidingen. Binnen deze diplomalijn staat het vergroten van de eigen veiligheid en zelfredzaamheid in het water voorop. De opleiding verloopt vervolgens van zelfredding, via het redden van vriendjes/vriendinnetjes en het redden met hulp- en reddingsmiddelen naar een opleiding tot volwaardig redder met basis EHBO vaardigheden.

Na het behalen van het Zwem ABC zijn de kinderen in staat zichzelf in verschillende situaties in het water te redden. Hier houdt het voor de reddingsbrigade echter nog niet op. Sterker nog, het begint pas. De reddingsbrigade biedt aansluitend op het Zwem ABC het lesprogramma Jonge Redders. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor 8 tot 13 jarigen. 

Starten met zelfredzaamheid
In het gehele lesprogramma is er volop aandacht voor het verbeteren van zwemslagen en uithoudingsvermogen. Het is immers van belang dat ‘redders’ goed kunnen zwemmen en beschikken over een zekere basisconditie(s) voordat ze anderen te hulp kunnen schieten. Ook de zelfredzaamheid van de kinderen wordt tijdens de lessen door het aanleren van survivaltechnieken verder uitgebreid.

Aanleren van reddingsvaardigheden
In de opleiding wordt een begin gemaakt met het aanleren van reddingsvaardigheden met zowel hulp- als redmiddelen. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen leren om gevaren te herkennen en handvaten krijgen om hiermee om te gaan. Tijdens de lessen zullen de kinderen leren wat ze moeten doen wanneer ze zelf in moeilijkheden komen. Ook zullen ze leren hoe ze verdrinkingsslachtoffers kunnen herkennen en op welke veilige manier ze in actie kunnen komen. De aangeleerde reddingsvaardigheden moeten veilig zijn voor zowel redder als slachtoffer.

Diploma's
De opleiding ‘Jonge Redders’ bestaat uit 10 deelprogramma’s verdeeld over 3 lesniveaus. Elke module bestaat uit ongeveer 20 zwemlessen waarna deze wordt afgesloten in de maanden december/januari en mei/juni door een praktijktoets. Als de kinderen alle diploma’s van 1 niveau hebben gehaald (Brons, Zilver, Goud), is dat stadium afgerond en gaan ze door naar het volgende stadium. De opleiding wordt afgerond met de module Goud Ster. In deze laatste lesperiode van deze opleiding worden er naast zwemlessen ook EHBO vaardigheden en een stuk theoretische kennis aangeleerd.

 


Lestijden, startdatum en andere belangrijke zaken

De junior opleidingen worden gegeven in zwembad de "Witte Brug" in Castricum. Dit gedurende het hele jaar op de zaterdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur, uitgezonderd de zomerperiode en vakanties.Voor vragen kunt u vooraf of na afloop van het lesuur terecht in het zwembad en vragen naar de coordinator, of neem contact op via het contactformulier. Ook de hoofdtrainers zijn doorgaans aanwezig voor antwoord op vragen of advies in het zwembad.Tijdens de vakantie periodes is er geen training, deze data worden via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

Aanmelden (stuur in ieder geval bij opgave een kopie van het zwemdiploma mee) of contributievragen kunt u richten aan onze ledenadminstratie:

De leerlingen worden met leeftijdsgenoten ingedeeld in verschillende groepen waar ze les krijgen van een enthousiast team gediplomeerde en vrijwillige instructeurs. Bovendien krijgt u met uw lidmaatschap ook toegang tot het afgeschermde deel van deze website met interne informatie, contactgegevens en andere updates.

Aan het einde van het seizoen zullen de leerlingen geëxamineerd worden op hun vorderingen door onafhankelijke examinatoren conform de eisen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Vanaf hun 12e (+/- brugklas) stromen de kinderen dan door naar de vrijdagavondtraining, waarde afrondende lessen voor het diploma Goud-ster worden gegeven. .  

Voor meer informatie over de opleidingen in het zwembad kunt u contact opnemen via het contactformulier.  

 

*De instroomeis voor Jonge Redders is gesteld op (het zwemniveau van) diploma C van het zwem ABC. Mocht je dit diploma niet hebben dan toetsen we je vaardigheden altijd middels een vooraf vastgestelde zwemproef, de andere groep kan ook getoetst worden maar vaak doen we dat steekproefgewijs.  Doorgaans doen we dit aan het begin van je lidmaatschap, eerste weken van je komst of bij een nieuw lesblok.

De Reddingsbrigade geeft geen elementaire zwemlessen maar legt zich toe op de uitbreiding van de vaardigheden, speciale technieken voor verhoging van de eigen veiligheid en verantwoorde hulpverlening aan anderen. Dat is de reden dat we eisen stellen aan het instroomniveau. De opleiding van onze vrijwillige (aspirant-) instructeurs wordt ook hierop afgestemd en daardoor kunnen we de kosten voor de specifieke Reddingsbrigade opleiding laag houden. Voor uitbreiding van de vaardigheden rond elementair zwemmen (de basis) geven we u graag advies omtrent de mogelijkheden in de regio.  

Afhankelijk van vooropleiding en/of zwemproef kan men dus toegang krijgen tot een opleidingstraject. De mogelijkheden van de CRB zijn afhankelijk van het aantal beschikbare opleidingsplaatsen. Ook wij hebben nu eenmaal te maken met een tekort aan beschikbare zwembadtijd (vreemd genoeg een soort van watergebrek dus) en beschikbaarhied van gediplomeerd en vrijwillig kader. Mocht een bepaalde groep (leeftijd/opleidingsgroep) vol zitten dan hanteren we voor die groep het wachtlijst principe. Deze wachtlijst kan dus wisselen per leeftijd of opleidinggroep.  

Meer over de zwemproef voor Jonge Redders is te vinden op de pagina 'Zwemproef voor Jonge Redders'

Downloads