Jonge Redders (8 tot 13 jaar)

De Castricumse Reddingsbrigade biedt kinderen tussen 8 -13 jaar leuke, leerzame en vooral uitdagende reddingsopleidingen. Binnen deze diplomalijn staat het vergroten van de eigen veiligheid en zelfredzaamheid in het water voorop. De opleiding verloopt vervolgens van zelfredding, via het redden van vriendjes/vriendinnetjes en het redden met hulp- en reddingsmiddelen naar een opleiding tot volwaardig redder met basis EHBO vaardigheden.

Na het behalen van het Zwem ABC zijn de kinderen in staat zichzelf in verschillende situaties in het water te redden. Hier houdt het voor de reddingsbrigade echter nog niet op. Sterker nog, het begint pas. De reddingsbrigade biedt aansluitend op het Zwem ABC het lesprogramma Jonge Redders. Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor 8 tot 13 jarigen. 

Starten met zelfredzaamheid
In het gehele lesprogramma is er volop aandacht voor het verbeteren van zwemslagen en uithoudingsvermogen. Het is immers van belang dat ‘redders’ goed kunnen zwemmen en beschikken over een zekere basisconditie(s) voordat ze anderen te hulp kunnen schieten. Ook de zelfredzaamheid van de kinderen wordt tijdens de lessen door het aanleren van survivaltechnieken verder uitgebreid.

Aanleren van reddingsvaardigheden
In de opleiding wordt een begin gemaakt met het aanleren van reddingsvaardigheden met zowel hulp- als redmiddelen. Hierbij is het belangrijk dat de kinderen leren om gevaren te herkennen en handvaten krijgen om hiermee om te gaan. Tijdens de lessen zullen de kinderen leren wat ze moeten doen wanneer ze zelf in moeilijkheden komen. Ook zullen ze leren hoe ze verdrinkingsslachtoffers kunnen herkennen en op welke veilige manier ze in actie kunnen komen. De aangeleerde reddingsvaardigheden moeten veilig zijn voor zowel redder als slachtoffer.

Diploma's
De opleiding ‘Jonge Redders’ bestaat uit 10 deelprogramma’s verdeeld over 3 lesniveaus. Elke module bestaat uit ongeveer 20 zwemlessen waarna deze wordt afgesloten in de maanden december/januari en mei/juni door een praktijktoets. Als de kinderen alle diploma’s van 1 niveau hebben gehaald (Brons, Zilver, Goud), is dat stadium afgerond en gaan ze door naar het volgende stadium. De opleiding wordt afgerond met de module Goud Ster. In deze laatste lesperiode van deze opleiding worden er naast zwemlessen ook EHBO vaardigheden en een stuk theoretische kennis aangeleerd.

 


Lestijden, startdatum en andere belangrijke zaken, seizoen 2019

De junior opleidingen worden gegeven in zwembad de "Witte Brug" in Castricum. Dit gedurende het hele jaar op de zaterdagmiddag van 16.00 - 17.00 uur, uitgezonderd de zomerperiode en vakanties. In 2017/2018 starten de lessen op 2 september. Voor vragen kunt u vooraf of na afloop van het lesuur terecht in het zwembad en vragen naar de coordinator- Tjitske Draafsel of een van de hoofdtrainers: Marjolijn Bloedjes of Daniël Kuijk. Aanmelden of informatievragen kunt u ook richten aan onze ledenadminstratie:  ledenadminstratie@reddingbrigade.nl 

Tijdens de vakantie periodes is er geen training, deze data worden via het ledendeel op deze site gecommuniceerd en via de eigen nieuwsbrief. 

De leerlingen worden met leeftijdsgenoten ingedeeld in verschillende groepen waar ze les krijgen van een enthousiast team gediplomeerde en vrijwillige instructeurs. Bovendien krijgt u met uw lidmaatschap ook toegang tot het afgeschermde deel van deze website met interne informatie, contactgegevens en andere updates.

Aan het einde van het seizoen zullen de leerlingen geëxamineerd worden op hun vorderingen door onafhankelijke examinatoren conform de eisen van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Vanaf hun 12e (+/- brugklas) stromen de kinderen dan door naar de vrijdagavondtraining, waarde afrondende lessen voor het diploma Goud-ster worden gegeven. .  

Voor meer informatie over de opleidingen in het zwembad kunt u contact opnemen via het contactformulier.  

 

*De instroomeis voor Jonge Redders is gesteld  op (het zwemniveau van) diploma B van het zwem ABC en/of het slagen voor een vooraf vastgestelde zwemproef. Mocht je dus niet het diploma B hebben maar wel minimaal het gewenste zwemniveau, dan is er geen obstakel voor toegang tot de lessen of een plek op de wachtlijst. Het aanwezige niveau wordt (ook als je het diploma hebt) getoest aan de hand van een zwemproef aan het begin van je lidmaatschap of nieuw lesblok.

Op basis van deze zwemproef kan men toegang krijgen tot de opleiding, afhankelijk van het aantal beschikbare opleidingsplaatsen (wachtlijst principe). Neem in ieder geval bij aanvang in ieder geval een kopie van het zwemdiploma mee. Mocht je niet voldoen aan de eisen van de zwemproef dan geven we gericht advies hoe de gewenste competentie kan worden verworven. 

Meer over de zwemproef voor Jonge Redders is te vinden op de pagina 'Zwemproef voor Jonge Redders'

Downloads