EHBO

Wanneer de jeugdleden vanaf 13 jaar op het strand komen komt er een extra opleiding bij, de EHBO opleiding. De ene staat al te trappelen en wil eigenlijk al eerder starten en de ander vindt het mogelijk toch wat eng.

De Reddingsbrigade beschikt over een eigen leslocatie op Wouterland dat van alle gemakken is voorzien. Het is de bedoeling dat de jeugd op een vriendelijke ontspannen wijze de EHBO vaardigheden leert, voor vele van hen is het een aanvulling op de EHBO die zij in groep 8 hebben gehad.

Er wordt gestart met de Rode Kruis EHBO opleiding welke een opleidingsduur van 12 uur heeft. Na afloop van de cursus kunen de cursisten een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en Eerste hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas en een beroerte. Certificaat: Een Europees erkend Rode Kruis certificaat EHBO. Hoewel dit certificaat een geldigheid van 2 jaar heeft krijgen de cursisten jaarlijks EHBO herhalingsavonden aangeboden. Deze avonden zijn nodig om de vaardigheden goed te beheersen en ook adequate toe te kunnen passen.

In het jaar van de verlenging van het certificaat krijgen de cursisten tevens een uitbreiding van de vaardigheden. Na afloop van de cursus kunnen ze een slachtoffer in veiligheid brengen, de toestand van het slachtoffer beoordelen, reanimeren, een AED gebruiken en Eerste hulpverlenen bij een huidwond, bloeding, brandwond, bewusteloosheid, letsels aan botten, spieren en gewrichten, verslikking, hoofd- en wervelletsels, pijn op de borstkas, beroerte, dreigende flauwte, hersenschudding, insectensteek, tekenbeet, kortademigheid, hyperventilatie, onderkoeling, hitteslag, diabetes, epilepsie, koortsstuipen en een geamputeerd lichaamsdeel. Certificaat: Een Europees erkend Rode Kruis certificaat Uitgebreide EHBO.

Om het certificaat geldig te blijven houden worden er 10 herhalingsavonden en een strandoefening aangeboden. Net als de opleidingen worden deze verzorgd door 2 leden van de Castricumse Reddingsbrigade die gecertificeerde EHBO instructeurs zijn: Annemieke Plantinga en Jeannette Admiraal. Beide docenten geven dezelfde training waardoor de cursisten kunnen wisselen van avond. Wel wordt er verwacht dat iedereen 4 avonden volgt en de strandavond.

Downloads