Alarmploeg

Sinds 1985 beschikt de reddingbrigade over een alarmploeg, die, de naam zegt het al, bij alarm ingezet kan worden. Dit alarm kan van alles zijn; een drenkeling, een vermiste surfer, een zoekgeraakt kind etc.

Voor deze alarmploeg zijn de meest ervaren leden uit Castricum geselecteerd, om de snelheid van optreden zo hoog mogelijk te houden.

De alarmploeg 365 dagen per jaar beschikbaar, zo ook voor hulpverleningen in het kader van rampenbestrijding. Voor deze hulpverleningen staat er dan ook altijd materiaal 'uitruk-gereed'.

De acties van de alarmploeg worden doorgaans niet alleen door de CRB uitgevoerd, maar in nauwe samenwerking met andere reddingbrigades, kustwacht, marine en KNRM. De laatste beschikt over grote snelle reddingboten met radar etc. Om de samenwerking tussen al deze instanties soepel te laten verlopen wordt er regelmatig samen geoefend. Het accent bij deze oefeningen ligt op de bij hulpverleningen te voeren onderlinge communicatie.

Ook het tijdstip van een alarm hebben we niet voor het zeggen. Vandaar dat er ook 's nachts geoefend wordt.
Buitengewone acties zijn de hulpverleningen in het kader van de nationale rampenbestrijding. Vers in het geheugen liggen de twee overstromingsrampen van 1993 en 1995 in Limburg (en later ook Gelderland en Zuid-Holland) waarbij de CRB doorlopend aanwezig was. De taken bestonden overwegend uit het evacueren van mensen en transport van hulpverleners. Hierbij moet men ook denken aan verbindingen/communicatie apparatuur, pompen, noodstroomvoorzieningen, zandzakken, assistentie bij politietaken (varende patrouilles door ontruimde wijken/gemeenten) etc.

Bij dit soort hulpverleningen zijn de leden van de CRB dagen achtereen van huis en doorgaans op een aantal verschillende locaties aan het werk. In het kader van de nationale rampenbestrijding wordt er ieder jaar deelgenomen aan oefeningen waarbij alle betrokken instanties samenkomen.

De uitrusting van de alarmploeg is compleet te noemen. Speciaal aan de eigen veiligheid van de redders wordt veel aandacht besteed. In de zomer wordt er wekelijks met de verschillende materialen en gereedschappen geoefend. In de winter gaat de aandacht meer uit naar de theoretische onderbouwing, oefening op binnenwater en het aanpassen van de materialen.

Downloads