Op zoek naar

05 november 2014

Op zaterdag 13 september is de CRB (weer) gestart met een eigen jeugdopleiding op de zaterdagmiddag. De laatste jeugdopleiding op zaterdag van de CRB verdween in de jaren '80 toen het zwembad in Castricum tot de grond toe afbrandde. Maar vanaf 2014 wordt (bijna) iedere zaterdag van 16.00 tot 16.45 uur de aandacht volledig gericht op de leeftijdsgroep van 8 t/m 12 jaar. Dit is geen bezigheidstherapie, integendeel. De jongeren worden opgeleid voor de officiƫle (NOC-NSF erkende) diplomalijn van de landelijke koepel.

In eerste instantie worden vier verschillende (erkende) opleidingslijnen aangeboden.

  • Junior Redder 3
  • Junior Redder 4
  • Zwemmend Redder 1
  • Zwemmend Redder 2

Continueren van de huidige bewakingstaak

Reeds vele jaren verzorgt de CRB de strand bewakingstaak op het strand van Castricum. Sinds de oprichting in 1948 wordt dit uitsluitend gedaan door vrijwilligers, iets waar de CRB trots op is en ook graag wil continueren. De vraag is steeds vaker of dit nog wel realistisch is in deze tijd... Op dit moment is de CRB zelfs één van de laatste (!) reddingsbrigades die deze taken volledig vrijwillig (dus echt zonder enige vorm van vergoedingen aan de leden of kader) verricht. Bijzonder dus. De CRB beschikt op dit moment over circa 200 leden, waarvan er ongeveer 90 actieve strandwacht taken verrichten. De inzet van deze vrijwilligers varieert van enkele uren tot meer dan 300 uur per persoon in een jaar. De niet actieve leden zijn doorgaans oud-leden die de club nog steunen of andere – meer ondersteunende – taken op zich nemen. Dat maakt de samenstelling ook zeer gemêleerd, wat door de leden en hun achterban als grote pre wordt gezien: iedereen heeft een kans of eigen rol in het grote geheel.

De afgelopen jaren wordt de belasting voor de vrijwilligers steeds groter: de opleidingen worden professioneler, geoefend blijven telt steeds meer aspecten en het aantal diploma's wat behaald moet worden groeit. De uren voor de normale opleidingen die de CRB al jaren kent zijn verhoogd en er zijn diploma's bijgekomen voor chauffeur, bootcommandant, OVD-RED (officier van dienst bij calamiteiten), rijden met Optische & Geluidsignalen, EHBO, DAN-zuurstof etc. Allemaal positieve ontwikkelingen voor zowel de landelijke als lokale professionaliteit, maar zoals gezegd een grote belasting voor de individuele vrijwilligers.

Om toe werken aan een gezonde ledenbestand richting 2018 is het nodig om een grote instroom van nieuwe leden te hebben. Waar het starten van de jeugdopleidingen op de zaterdag een onderdeel in vormt. Deze nieuwe leden wil de CRB totdat zij de leeftijd van 13 jaar bereiken (de leeftijd dat leden mogen meetrainen op het strand) intensief opleiden in het zwembad.

Met het oog op de toekomst is het dus belangrijk een gezond ledenbestand te behouden en te werken aan een hogere instroom van jeugdleden. Alleen daardoor zal de CRB in staat zijn om over 5 tot 10 jaar onze huidige bewakingstaak te kunnen continueren op het huidige, hoge niveau.

Onderzoek leert ons...

Eén van de eisen om lid te worden van de CRB was een minimale leeftijd van 10 jaar. Onderzoek heeft ons geleerd dat veel kinderen hun keuze voor verenigingen maken in de leeftijdsgroep van 8-9 jaar. Om ervoor te zorgen dat voor deze leeftijdsgroep de CRB ook een keuzemogelijkheid is, heeft de CRB deze leeftijdseis verlaagd naar 8 jaar. Dit opende de weg naar een nieuwe opleidingsstructuur.
In 2012 is reeds gestart met de voorbereidingen van een nieuwe jeugdopleiding en afgelopen september zijn we daadwerkelijk gestart.
De opleiding die we deze nieuwe leden zullen bieden zal in eerste instantie een vervolg zijn op de ABC zwemopleiding, maar al snel zal het overgaan tot het aanleren van zwemmend redden. Hierbij zal de zwemkwaliteit centraal staan, iets waar landelijk op dit moment veel zorgen over zijn.
Simultaan is de CRB gestart met uitbreiding en opleiding van het (eveneens vrijwillige) opleidingskader voor dit zwemuur. Gestreefd wordt naar een bezetting van 8 man aan de badrand: gecertificeerde en aankomende instructeurs in combinatie met een groep ervaren leden.

Daarnaast zal er ook een nieuw kader worden opgeleid om ook het aantal instructeurs in de toekomst te kunnen garanderen. In samenwerking met de SDRB (financiering/sponsoring) en Xicero (realisatie/sponsoring) is er onder de huishoudens in Castricum en Limmen een flyer verspreid om extra aandacht voor deze opleiding te vragen en nieuwe leden te werven. Zoals het zich nu laat aanzien is dit een goede actie gebleken: er melden zich nog iedere week nieuwe aspirant redders en jongeren die de kans zien om op deze manier zwemmen als tweede sport aan te kunnen houden. Ook zijn een aantal jongeren oprecht blij dat ze – mede door het goedgekozen tijdstip - nu ook weer kunnen zwemmen naast hun (vaak drukke) ochtendprogramma in de veldsport.

Opbouw van de jeugdopleiding

Tijdens de opleiding worden, waar mogelijk, speciale themalessen gegeven. Denk hierbij aan ijsongevallen, zelfredding, gebruik hulpmiddelen etc. ). Het spreekt voor zich dat de lesstof voor de jongeren op een aantrekkelijke en soms bijna speelse wijze wordt verpakt. Eenmaal wat ouder wordt de aanpak serieuzer en gerichter. In de praktijk zullen de kinderen niets merken van deze overgang: het wordt afgestemd op zowel leeftijd als kennis en kunde.
Reeds tijdens de intro is er een aanvang gemaakt met onderricht in basisvaardigheden en belangrijke onderwerpen. Centrale thema's zijn o.a. (inleiding tot ...): zelfredzaamheid, veiligheid, voorkomen van onveilige situaties en het leren inschatten en kiezen.

Op het technische vlak is reeds gestart met een aantal vervoersgrepen, popduiken, klos werpen en oriëntatie in (troebel) water. Speciale aandacht wordt tijdens de lessen gegeven op mogelijke en veelkomende gevaren. Behandeld zullen worden zaken als obstakels onder water, veilig te water gaan, paniek bij je slachtoffer en zware drenkelingen. Afhankelijk van de opleidingslijn zal per groep dit pakket verder worden uitgebreid.

Praktijk ervaring opdoen

Uiteraard zijn uw kinderen van harte welkom om een proefles te volgen om zelf in de praktijk te ervaren wat zelfredding en het reddingswerk zelf inhoud. Aanmelden voor een proefles kan via het contactformulier.

Downloads