De strandpost

De bewaking van het strand wordt gecoördineerd vanaf de reddingpost. Deze ligt iets ten zuiden van de strand afgang van Castricum aan Zee, naast paviljoen ‘Zeezicht’. Vrijwel iedere dag zijn leden van onze vereniging op de post aanwezig, weer of geen weer en geheel op vrijwillige basis. Voor de bewaking op slechte dagen zijn enkele leden al voldoende.

Op een drukke dag is het belangrijk dat er veel inzetbare leden zijn om de zaak in goede banen te leiden. Op drukke dagen is er daarom altijd een strandcommandant aanwezig, die verantwoordelijk is voor het organiseren van de bewaking. Afhankelijk van leeftijd, opleidingsniveau en kunnen vervullen de aanwezige leden op vrijwillige basis hun taken. En alhoewel vrijwillig zijn die zeker niet vrijblijvend. Georganiseerd worden de diverse bewakingsploegen, de chauffeursdiensten, standby-diensten en rusttijd. Want ook vrijwilligers moeten tussen de diensten door weer op krachten komen. Jeugdleden zijn pas van 13 jaar welkom op het strand en mogen diensten meelopen. Zo maken ze al jong kennis met de dagelijkse praktijk.

Hoe een dag op het strand er uit ziet is voornamelijk afhankelijk van het weer. Met het weer hangt niet alleen de golfslag en stroming, maar ook het strandbezoek samen. Op een dag met mooi weer heeft de reddingbrigade het dus het drukst.

De leden die er het eerst zijn, houden zich bezig met het in gereedheid brengen van het materiaal (het optuigen van boten etc.).

Als zich veel mensen in het water begeven, wordt er met de boten patrouille gevaren. Er wordt dan langzaam lafngs de zwemmers gevaren en zij die te ver gaan worden gewaarschuwd. Men reageert hier soms wat onwillig op. De persoon verklaart dan uitstekend te kunnen zwemmen en wil niet terug. Men vergeet echter vaak dat terugzwemmen veel zwaarder gaat dan zee inzwemmen, vooral bij oostenwind. Ook kan zelfs de beste zwemmer kramp krijgen en men is dan niet zomaar aan de kant. Bovendien zijn minder geoefende zwemmers vaak geneigd de 'verre' zwemmers te volgen, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan.

Sommige plaatsen in het water krijgen extra bewaking. Ter plaatse van een zogenaamde mui kan gemakkelijk een sterke zeewaarts gerichte stroming ontstaan. Bij extreme stromingen wordt deze stukken op het strand dan afgezet met borden en markeringslint. Voor direct contact met het publiek worden er loop- en rijpatrouilles ingezet.

Op drukke dagen laten we het strandvoertuig liever zoveel mogelijk staan om geen irritaties bij de strandbezoekers op te wekken. In herkenbare kleding zoeken de looppatrouilles het contact met het publiek. Dit is van groot belang. Niet alleen kunnen zo de vragen van het publiek snel worden beantwoord, ook vernemen we sneller waar een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Regelmatig meldt een zoekgeraakt kind zich bij ons. In die gevallen waarbij gewonden-transport, uitgebreide eerste hulp of een omvangrijke hulpverlening noodzakelijk is, wordt het strandvoertuig ingezet. Op heel drukke dagen wordt op onoverzichtelijke plaatsen het voertuig als 2e post en aanlooppunt gebruikt.

Uiteraard wordt alles ook vanuit de post in de gaten gehouden en wordt er voor gezorgd dat er genoeg leden achter blijven voor bijzondere situaties. Op deze manier wordt er overwegend preventief gewerkt en, waar nodig, ingegrepen.

Downloads