Wie zijn we

De Castricumse Reddingsbrigade "De Strandlopers" bestaat uit ruim 200 vrijwillige leden die zich het verlenen van hulp aan drenkelingen en het voorkomen en beheersen van ongevallen op de overgang van land naar water, in het bijzonder aan het Castricumse strand, ten doel heeft gesteld.

De preventieve taak is veruit de belangrijkste. Deze bestaat uit het geven van adviezen aan strandbezoekers, recreanten en watersporters. Maar ook organisatoren van evenementen weten ons te vinden en verder geeft de reddingsbrigade voorlichting op o.a. scholen en publiceert met het oog op preventie.

De daadwerkelijke bewakingstaak is de bekendste activiteit van de CRB. De oranje voer- en vaartuigen zijn een bekend verschijnsel aan het Castricumse strand.

Een minder bekende taak van de CRB is de rampenbestrijding. De bekendste hulpverleningen zijn hierbij de overstromingsrampen in Limburg, Gelderland en Zuid-Holland in 1993 en 1995.

De CRB is een vereniging waarbij alles draait om teamwork, (leren) anticiperen en handelend optreden in soms verrassende situaties. Dit doen we niet zomaar, en niemand is onvoorbereid. Onvoorstelbaar veel uren gaan zitten in de opleidingprogramma's, begeleiding en de praktijk.

De strandpost

De strandpost

De bewaking van het strand wordt gecoördineerd vanaf de reddingpost. Deze ligt iets ten zuiden van de strand afgang van Castricum aan Zee, naast paviljoen ‘Zeezicht’. Vrijwel iedere dag zijn leden van onze vereniging op de post aanwezig, weer of geen weer en geheel op vrijwillige basis. Voor de bewaking op slechte dagen zijn enkele leden al voldoende.

Geschiedenis

Geschiedenis

De geschiedenis van de reddingsbrigade in Castricum loopt terug tot voor de oorlog toen er op informele basis al sprake was van georganiseerde hulpverlening aan het Castricumse strand.

Downloads